Pracownia Projektowa „D3” z siedzibą w Iławie oferuje swoje usługi w zakresie:
– kompleksowa obsługa inwestycji drogowych – projektowanie dróg, chodników placów, parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
oraz nadzór inwestorski nad tymi inwestycjami; 
– wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;
– projektowanie obiektów kubaturowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
– sprawowanie nadzoru autorskiego inwestycji realizowanych na podstawie naszej dokumentacji budowlanej;
– inwentaryzacje budowlane wraz z oceną stanu technicznego obiektów istniejących;
– kosztorysowanie;
– przygotowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
– sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
– prowadzimy doradztwo techniczne z zakresu inżynierii budowlanej.

1 Komentarz

Komentator WordPress · 4 marca 2018 o 11:41

Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.